Complete discography of Persian shellac 78s, recorded in Tehran - Iran (1912)

 

 

     

Gramophone Concert Record

         
روی دیگر عنوان اثر   سازها و نوازندگان/ همراهان خواننده/ بازیگر   شماره کاتالوگ شماره قالب ترتیب
other side

title

 

instruments & players

singer/artist

  catalog No. matrix No. No.
                 
5-13142 بیات ترک   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13141 3821ae 1
5-13141 تصنیف بیات ترک   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13142 3822ae 2
14-12558 شوشتری   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12557 3823ae 3
5-13144 شوشتری منصوری   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13143 3824ae 4
14-12557 تصنیف افتخار   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12558 3825ae 5
5-13143 تصنیف شوشتری منصوری   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13144 3826ae 6
14-12693 تصنیف یک دو: بدو یکدانه یارم   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13145 3827ae 7
5-13147 سه گاه   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13146 3828ae 8
14-12560 سه گاه مخالف    تار: نامشخص افتخار خانم   14-12559 3829ae 9
5-13146 تصنیف سه گاه   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13147 3830ae 10
5-13149 افشاری   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13148 3831ae 11
5-13148 تصنیف افشاری   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13149 3832ae 12
5-13151 حجاز   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13150 3833ae 13
5-13150 تصنیف دل هوس   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13151 3834ae 14
14-12562 بیداد   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12561 3835ae 15
14-12561 تصنیف دایه دایه جان   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12562 3836ae 16
14-12564 دشتی   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12563 3837ae 17
14-12563 تصنیف ار شوستر   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12564 3838ae 18
5-13153 غم انگیز   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13152 3839ae 19
5-13152 تصنیف غم انگیز   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13153 3840ae 20
14-12687 تصنیف دیشب که یارم آمد   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13154 3841ae 21
14-12689 تصنیف همه شب من اختر شمرم   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13155 3842ae 22
14-12559 تصنیف کند افتخار   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12560 3843ae 23
14-12568 بیات ترک   تار: نامشخص امجد خانم   14-12567 3844ae 24
14-12567 تصنیف باده   تار: نامشخص امجد خانم   14-12568 3845ae 25
5-13161 دشتی   تار: نامشخص امجد خانم   5-13160 3846ae 26
5-13160 تصنیف ار شوستر   تار: نامشخص امجد خانم   5-13161 3847ae 27
14-12570 افشاری   تار: نامشخص امجد خانم   14-12569 3848ae 28
14-12569 تصنیف نه قدرت   تار: نامشخص امجد خانم   14-12570 3849ae 29
5-13163 قطار   تار: نامشخص امجد خانم   5-13162 3850ae 30
5-13162 تصنیف و رنگ قطار   تار: نامشخص امجد خانم   5-13163 3851ae 31
5-13165 ماهور   تار: نامشخص امجد خانم   5-13164 3852ae 32
5-13164 تصنیف ماهور   تار: نامشخص امجد خانم   5-13165 3853ae 33
14-12572 شوشتری   تار: نامشخص امجد خانم   14-12571 3854ae 34
14-12571 تصنیف سیما رشتی   تار: نامشخص امجد خانم   14-12572 3855ae 35
14-12576 تصنیف یک دو (سه گاه)   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12575 3856ae 36
14-12575 تصنیف افتخار   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12576 3857ae 37
14-12598 ابوعطا   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12577 3858ae 38
14-12577 تصنیف دل هوس   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12598 3859ae 39
5-13176 بیات ترک   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13175 3860ae 40
5-13175 تصنیف باده   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13176 3861ae 41
14-12579 افشاری   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12578 3862ae 42
14-12578 تصنیف نکنم اگر چاره   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12579 3863ae 43
5-13178 بیات اصفهان   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13177 3864ae 44
5-13177 تصنیف چین زلف مشکینت   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13178 3865ae 45
5-13180 غم انگیز   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13179 3866ae 46
5-13179 تصنیف خوبرویان جهان   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13180 3867ae 47
14-12581 دشتی   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12580 3868ae 48
14-12580 تصنیف هنگام می   تار: آرشاک خان زری خانم   14-12581 3869ae 49
5-13182 شهناز   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13181 3870ae 50
5-13181 تصنیف شهناز   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13182 3871ae 51
5-13184 راک   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13183 3872ae 52
5-13183 تصنیف من از بیگانگان   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13184 3873ae 53
5-13167 ابوعطا   تار: نامشخص امجد خانم   5-13166 3874ae 54
5-13166 تصنیف دل هوس   تار: نامشخص امجد خانم   5-13167 3875ae 55
5-13169 گیلکی   تار: نامشخص امجد خانم   5-13168 3876ae 56
5-13168 تصنیف خوبرویان جهان   تار: نامشخص امجد خانم   5-13169 3877ae 57
5-13171 شور   تار: نامشخص امجد خانم   5-13170 3878ae 58
5-13170 تصنیف جهان خرم   تار: نامشخص امجد خانم   5-13171 3879ae 59
5-13173 غم انگیز   تار: نامشخص امجد خانم   5-13172 3880ae 60
5-13172 گریلی   تار: نامشخص امجد خانم   5-13173 3881ae 61
14-12574 منصوری   تار: نامشخص امجد خانم   14-12573 3882ae 62
5-13185 تصنیف ای بلبل شیرین سخن   تار: نامشخص امجد خانم   5-13174 3883ae 63
14-12573 تصنیف یک دو   تار: نامشخص امجد خانم   14-12574 3884ae 64
5-13157 منصوری   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13156 3885ae 65
5-13156 تصنیف یک دو (منصوری)   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13157 3886ae 66
5-13159 رنگ مخصوص   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13158 3887ae 67
5-13158 ضربی ابوعطا   تار: نامشخص افتخار خانم   5-13159 3888ae 68
14-12556 ماهور   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12565 3889ae 69
14-12565 تصنیف ماهور   تار: نامشخص افتخار خانم   14-12566 3890ae 70
5-13174 افشاری   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13185 3891ae 71
5-13191 تصنیف افشاری   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13186 3892ae 72
  دشتی   تار: آرشاک خان زری خانم   خراب شده 3893ae 73
5-13190 تصنیف دخترک   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13187 3894ae 74
5-13189 حجاز   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13188 3895ae 75
5-13188 تصنیف دایه دایه جان   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13189 3896ae 76
5-13187 بیات ترک   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13190 3897ae 77
5-13186 تصنیف نه قدرت   تار: آرشاک خان زری خانم   5-13191 3898ae 78
14-12690 شهناز   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12669 3899ae 79
14-12672 سه گاه   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12670 3900ae 80
14-12673 مخالف سه گاه   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12671 3901ae 81
14-12670 تصنیف سه گاه   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12672 3902ae 82
14-12591 بیات ترک   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12590 3903ae 83
14-12590 تصنیف باده   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12591 3904ae 84
14-12671 ابوعطا   تار: میرزا اسدالله خان محمد خان بلبل   14-12673 3905ae 85
2-11353 کمیک: قزوینی 1   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11352 3906ae 86
2-11352 کمیک: قزوینی 2   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11353 3907ae 87
2-11355 کمیک: برکت خانه 1   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11354 3908ae 88
2-11354 کمیک: برکت خانه 2   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11355 3909ae 89
2-11357 کمیک: کاشی و ترکه 1   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11356 3910ae 90
2-11356 کمیک: کاشی و ترکه 2   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11357 3911ae 91
2-11359 کمیک: چار صندوق 1   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11358 3912ae 92
2-11358 کمیک: چار صندوق 2   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11359 3913ae 93
2-11361 کمیک: هانس پینه دوز 1   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11360 3914ae 94
2-11360 کمیک: هانس پینه دوز 2   علی ترکه، حسین سوزن سنجاق، علی اکبر نایب جعفری علی اکبر نفطی و دسته اش   2-11361 3915ae 95
14-12584 افشاری   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12584 3916ae 96
14-12675 بیات اصفهان   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12678 3917ae 97
14-12681 سه گاه   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12679 3918ae 98
14-12682 دشتی   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12680 3919ae 99
14-12587 همایون   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12586 3920ae 100
14-12586 همایون بیداد   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12587 3921ae 101
14-12589 راک   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12588 3922ae 102
14-12679 شور   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12681 3923ae 103
14-12680 مثنوی   تار: میرزا اسدالله خان مشهدی روح الله سمسار   14-12682 3925ae 104
14-12674 پیش درآمد ماهور   تار: میرزا حسینقلی خان     18343 3926ae 105
18343 ماهور دلکش   تار: میرزا حسینقلی خان حاجی محمد خان   14-12674 3927ae 106
14-12583 پیش درآمد ابوعطا   کمانچه: حسین خان حاجی محمد خان   14-12582 3928ae 107
14-12582 ابوعطا   کمانچه: حسین خان حاجی محمد خان   14-12583 3929ae 108
14-12678 تصنیف دل هوس   کمانچه: حسین خان حاجی محمد خان   14-12675 3930ae 109
14-12676 رنگ ابوعطا   کمانچه: حسین خان     18340 3931ae 110
  بیات ترک   تار: نامشخص جناب دماوندی   خراب شده 3932ae 111
18340 تصنیف بیات ترک     محمد خان بلبل   14-12676 3933ae 112
18330 بیات اصفهان   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12683 3934ae 113
14-12692 دشتی   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12684 3935ae 114
14-12677 افشاری   تار: آقا علی اکبر خان پسر آقا میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12685 3936ae 115
14-12685 تصنیف افشاری   تار: آقا علی اکبر خان پسر آقا میرزا حسینقلی خان حاجی محمد خان   14-12677 3937ae 116
18331 پیش درآمد سه گاه   کمانچه: حسین خان     18330 3938ae 117
14-12584 درآمد سه گاه   کمانچه: حسین خان مشهدی روح الله سمسار   14-12585 3939ae 118
14-12687 سه گاه مخالف   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12686 3940ae 119
14-12595 مخالف   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12594 3941ae 120
14-12686 بیداد   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12687 3942ae 121
14-12691 دشتی   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12688 3943ae 122
5-13155 افشاری   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12689 3944ae 123
14-12669 بیات اصفهان   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12690 3945ae 124
14-12688 گیلکی   کمانچه: حسین خان جناب دماوندی   14-12691 3946ae 125
  دشتی   کمانچه: حسین خان مشهدی روح الله سمسار   خراب شده 3947ae 126
18342 چهارگاه   کمانچه: حسین خان     18341 3948ae 127
18331 بیات ترک   کمانچه: حسین خان     18342 3949ae 128
18330 سه گاه   کمانچه: حسین خان     18331 3950ae 129
18345 سه گاه   تار: میرزا حسینقلی خان     18344 3951ae 130
18344 زابل حصار   تار: میرزا حسینقلی خان     18345 3952ae 131
18347 مخالف   تار: میرزا حسینقلی خان     18346 3953ae 132
18346 شور   تار: میرزا حسینقلی خان     18347 3954ae 133
14-12593 قطار   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12592 3955ae 134
14-12684 ابوعطا   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12692 3956ae 135
14-12594 افشاری   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12595 3957ae 136
5-13145 شوشتری   تار: میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12693 3958ae 137
14-12695 بیات ترک   تار: آقا علی اکبر خان پسر آقا میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12694 3959ae 138
14-12694 تصنیف باده   تار: آقا علی اکبر خان پسر آقا میرزا حسینقلی خان جناب دماوندی   14-12695 3960ae 139
14-12683 شور 1   تار: میرزا اسدالله خان جناب دماوندی   14-12696 3961ae 140
14-12592 شور 2   تار: میرزا اسدالله خان جناب دماوندی   14-12593 3962ae 141
14-12597 اذان     جناب دماوندی   14-12596 3963ae 142
14-12596 مناجات     جناب دماوندی   14-12597 3964ae 143