The first series of Baidaphon Persian 78 rpm shellac records Discography

by: Amir Mansour

دیسکوگرافی اولین سری از صفحه های سنگی فارسی بدافون (بیضافون) ضبط شده در تهران

از: امیر منصور

 

به نقل از صفحه سنگی شماره 35 مهر ماه 1392

مقدمه

در آغاز قرن بیستم صنعت صدا و متعلقات آن، یکی از فناوریهای روز بود و بازار آن، روزبروز در حال گسترش و تنوع بخشی قرار داشت فلذا مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی در همه کشورها بود. قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی آن روز جهان نیز، در کشور خود ویا اقمار و واابستگان خود، زمینه استفاده از این بازار را فراهم می کردند. لبنان آن ایام نیز که برغم وجود حکومت عثمانی تحت الحمایه فرانسه بود، برای ورود به عرصه این فناوری و این بازار، نقشی پیشگام در مناطق عرب زبان را برعهده گرفت. لیبل بیضافون یکی از مهمترین لیبلهای ارائه کننده صفحه های سنگی شرقی و به ویژه خاورمیانه و کشورهای عرب زبان است که در حدود سال 1906 میلادی توسط تعدادی از اعضای خانواده لبنانی مسیحی "بیضا" با مرکزیت بیروت و شعبه ای در برلین - برای استفاده از فناوری آلمان و با توجه به اقامت یکی از موسسین در این شهر-  ایجاد شد. در فاصله دو جنگ جهانی فعالیت این شرکت گسترش چشمگیری یافت و به تولید و عرضه دستگاههای گرامافون و وسایل جانبی آن نیز پرداختند که آگهی های تبلیغاتی آنها برروی پاکتهای صفحه ها دیده می شود. از اوایل دهه 1920 میلادی، پیر و گابریل بیضا، شعبه هایی در قاهره، بغداد و یافا برای هماهنگی برنامه های ضبط و نمایندگی فروش داشتند و سپس شعبه هایی نیز درشمال آفریقا، بصره، موصل، تهران و کرمانشاه برای توزیع یا هماهنگی در امور ضبط صفحه ها ایجاد کردند که ضبط آثاری از سواحل جنوبی دریای مدیترانه و ایران، نتیجه بخشی از این اقدام توسعه ای بود. روی برخی از پاکتهای صفحه های عربی بیضافون و یا روی جلد کاتالوگ صفحه های تونسی سال 1928 که تصویر آن در ذیل آمده، اطلاعات مفیدی از تعداد و دامنه نمایندگیها (منجمله نمایندگی تهران و کرمانشاه) و تنوع محصولات بیضافون و مارکهای تجاری آنها وجود دارد.

 

صفحه های فارسی بیضافون ضبط شده در خارج از ایران

اولین آثار فارسی برروی لیبل بیضافون، در بغداد ضبط شده است و به نظر می رسد در ابتدا، فعالیتهای مربوط به شرکت بیضافون در ایران - مشابه برخی شرکتهای دیگر صفحه پرکنی- از طریق شعبه مستقر در بغداد مدیریت می شده است. نخستین صفحه های 78 دور فارسی که تاکنون با لیبل بیضافون به دست آمده صفحه ای 27 سانتیمتری با شماره های B083884 و B083885 از هنرمندی است که نام وی برروی برچسب صفحه "هاشم رحمان الایرانی الشهیر" درج شده که ظاهرا در روی اول آوازی در چهارگاه با مطلع "خود مرا" و در روی دوم تصنیفی با عنوان یا مطلع "لبت بنما" را اجرا کرده است. این صفحه باید متعلق به سالهای 1303 یا 1304 شمسی باشد و اطلاعاتی نیز از خواننده آن و تعداد آثار ضبط شده از وی در دسترس نیست.

 

دومین سری آثار فارسی که با لیبل بیضافون به دست آمده مجموعه ای از آثار حسین خان طهرانی (نگاه کنید به صفحه سنگی شماره 4) متشکل از 7 صفحه دوطرفه (14 قطعه) و تصانیفی مشهور و شناخته شده است که با لوگوی مشابه سری قبل، با شماره قالب سری B084000 و ظاهرا در بغداد در سالهای 1305 یا 1306 شمسی به طور آکوستیک ضبط و در آلمان تولید شده اند. به این مجموعه در کاتالوگ سال 1926 میلادی بیضافون که تا شماره قالبهای سری B094600 را در پوشش داده و حاوی ضبطهای عربی درعراق، مصر و غیره می باشد، اشاره ای نشده است فلذا احتمال ضبط آنها در سال 1927 میلادی یا 1306 شمسی تقویت می گردد.

دیسکوگرافی آثار به دست آمده از این سری، ذیلا درج می گردد:

   

ملاحظه

code لیبل رنگ برچسب ترانه سرا خواننده عنوان شماره قالب سایز
 

Recoded in Baghdad

  Baidaphon Red Label  

Singer

Record Title * Matrix No. Size
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoc بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان عشقت آتش به- افشاری B-084929 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caod بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان سد شرسکوما- ابوعطا B-084930 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caod بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان به وقار که نداری- حجاز B-084931 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoe بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان دیربله عشق- سه گاه قفقازی B-084932 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caof بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان به غیر عشق شان- چهارگاه B-084933 27cm
همایون- چکاوک و بیداد   ضبط بغداد- 27 سانتی Caog بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان زلف بر باد- دشتی B-084934 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoi بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان ای صبا از من- بیات اصفهان B-084936 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoi بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان یک شبی مجنون- مثنوی B-084937 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoc بیضافون قرمز امیرجاهد طهرانی، حسین خان در بهار امید- تصنیف B-084948 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoe بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان با یک نگاه- تصنیف B-084949 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caof بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان یاد زان شبی- تصنیف B-084950 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoj بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان بهار نو رسید- تصنیف ابوالعکا B-084951 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caoj بیضافون قرمز عارف قزوینی طهرانی، حسین خان گریه کن که گر- تصنیف دشتی B-084952 27cm
    ضبط بغداد- 27 سانتی Caog بیضافون قرمز   طهرانی، حسین خان دیشب که مرا- تصنیف B-084958 27cm

 

صفحه های بدافون (بیضافون) ضبط شده در تهران

براساس کاتالوگ سال 1926 میلادی، کمپانی بیضافون هنوز دارای نمایندگی در ایران نبوده است و همانگونه که قبلا نیز ذکر شد در روی جلد کاتالوگ سال 1928 به وجود نمایندگی بیضافون در تهران و کرمانشاه، اشاره شده است. براساس آگهیهای مندرج در مطبوعات آن سالها و برخلاف آگهیهای متعدد کمپانیهای هیز ماسترز ویس، پولیفون و کلمبیا در روزنامه هایی نظیر اطلاعات سالهای 1306 تا 1308 شمسی، که خبر از ضبط قریب الوقوع در تهران می داده اند، آگهیهای بیضافون بیشتر متوجه معرفی محصولاتی چون گرامافون و متعلقات آن می باشد.

اولین نشست ضبط صفحه در تهران برای کمپانی بیضافون به یک احتمال در سال 1307 و به احتمال قویتر در سال 1309 شمسی برگزار شده است.حرف w که قبل از شماره کاتالوگ قرار گرفته و بر روی لوگو نیز در مقابل زانوی غزال مشاهده می شود نشانه ضبط الکتریکی با سیستم "وسترن الکتریک" می باشد که در ضبط صفحه های کلمبیا نیز به کار گرفته شده و در پیش شماره قالب صفحه های فارسی آن کمپانی نیز مشاهده می شود. از صفحه های این سری که همه به قطر 25 سانتیمتر و دارای لیبل طلایی هستند، شماره قالبهای بین w B090213 تا w B090405 بطور ناپیوسته مشاهده شده است و بر این اساس بایستی حدود 200 روی صفحه، در این نوبت در تهران ضبط شده باشد. از بین هنرمندان برجسته ای که آثارشان در این سری وجود دارد می توان ادیب خوانساری، ملوک خانم ضرابی کاشانی، مرتضی خان (محجوبی)، کلنل وزیری و اعضای مدرسه عالی موسیقی (چون روح انگیز، صبا، حسین سنجری و ...)، محمدعلی خان اباذری، موسی خان معروفی و ناصرعلی خان را نام برد. ضمنا آثار هنرمندان ناشناخته دیگری نظیر مهین خانم، زهرا خانم عندلیب، چهره گشا (تار)، ماهرخ خانم، مادام گاسپاریان، مادام سیرانوش، مادام بلانش و مادام سوپرو توانایا نیز وجود دارد که آثار و احوال هر یک، موضوع پژوهشی ارزشمند می تواند باشد. برروی برخی از صفحه های این سری برچسب کوچکی از توزیع کنندگان اصلی آنها نظیر کمپانی آغاسی و تجارتخانه اساسی دیده شده است.

تنها قرینه احتمالی که برای ضبط این آثار در سال 1307 شمسی وجود دارد، وجود صفحه هایی از ناظم الغزالی، خواننده عراقی است که دارای شماره سری B090000 بوده و محتملا در سال 1928 میلادی در برلین ضبط شده اند. بدیهی است که همین نقل قول در کتاب شرح حال و آثار محمد القبانجی، که به زبان عربی و در عراق منتشر شده است، به دلیل عدم ارائه مستندات جای مناقشه و بررسی دارد.  

از وجود آثار ملوک خانم که ظاهرا قراردادی سه ساله برای 1927 تا 1929 میلادی (1306 تا 1308 شمسی) با کمپانی پولیفون داشته و بند ثابت اینگونه قراردادها مبنی بر ممنوعیت همکاری خوانندگان با سایر کمپانیها در سال موضوع قرارداد، این احتمال تقویت می گردد که این آثار در سال 1309 شمسی ضبط شده باشد. به این ترتیب دومین سری آثار ضبط شده از مدرسه عالی موسیقی نیز در همین مجموعه است و اولین سری آثار ضبط شده از مدرسه عالی موسیقی در سال 1308 شمسی توسط کمپانی پولیفون ضبط و با برچسب زرد رنگ و صفحه 27 سانتیمتری منتشر شده اند. نوع آثار ضبط شده نیز گویای آن است که آثار محدود سال 1308 پولیفون بایستی قاعدتا پیش از آثار متعدد مدرسه عالی موسیقی روی صفحه های بیضافون ضبط شده باشند و از آنجا که مدرسه عالی موسیقی، دارای سری دیگری از آثار ضبط شده برای بیضافون با شماره های سری B0920000 می باشد که بالغ بر یک سال پس از سری اول ضبط شده اند، قرار گرفتن ضبطهای سال 1308 پولیفون بین دو سری مذکور منطقی به نظر نمی رسد و با روش کار و انعقاد قرارداد کمپانیها با هنرمندان نیز همخوانی ندارد و از سوی دیگر با توجه به قرارداد ملوک خانم با پولیفون در سال 1306 و ادیب خوانساری با هیز ماسترز ویس در سال 1307 شمسی، احتمال انجام دو سری ضبط بیضافون در سالهای 1306 و 1307 محتمل به نظر نمی رسد ضمن آنکه بیضافون در سال 1926 میلادی، یعنی اقلا تا دی ماه 1306 شمسی، فاقد نماینده رسمی در ایران بوده است.

 

نمونه لیبل صفحه های فارسی بدافون (بیضافون)

لیبل صفحه های فارسی بیضافون با کاغذ طلایی رنگ زمینه  ولگوی غزال، به همراه نام لیبل با حروف بزرگ و هاشور زمینه آن در فاصله ساعت 10 تا 2 مشخص می شود. نوشته های فارسی آن به دو دسته تقسیم می شوند. نام هنرمند یا گروه اصلی در اجرای اثر که به خط نستعلیق نوشته شده و عنوان و توضیحات اثر که با استفاده از تایپ یا حروفچینی با حروف عربی تحریر شده است. شماره کاتالوگ و عبارت ساخت آلمان، هر دو در موقعیت ساعت شش که یکی در بالای سه دایره موازی در محیط لیبل و دیکری در پایین آن قرار دارند.کد صفحه نیز که در حکم شماره صفحه است، مشابه صفحه های عربی بیضافون، جانمایی شده اند. نام خواننده و عنوان اثر به زبان فرانسه و در زیر عبارات فارسی قرار گرفته است.

 

 

 

تاکنون علامت مشخصه تجدید چاپهای احتمالی با لیبل بیضافون (بدافون) شناسایی نشده است و تنها نمونه های معدودی از بازتولید همین آثار با لیبل پارلوفون دیده شده است که پس از خرید امتیاز آثار ایرانی ضبط شده توسط کارل لیندشتروم (صاحب لیبلهای پارلوفون و ادئون) به شکل یادشده منتشر شده اند. نکته جالب و شاید منحصر به فرد در صفحه های بدافون، داشتن کدی چهار حرفی به جای شماره صفحه و مشترک در هر دوروی صفحه است که اساسا برای سهولت در سفارش به کمپانی مورد استفاده قرار می گرفته است. این صفحه ها از هنگام انتشار به قیمت 20 ریال به فروش می رسیده که پس از حدود 5 سال و جایگزین شدن لیبل ادئون به جای بدافون و پارلوفون، با توجه به آگهی زیر به 16 ریال، 12، 10 و تا 7 ریال نیز کاهش می یابد و در حقیقت گویای آنست که میزان عرضه و موجودی انبار از صفحه های فهرست شده در آگهی زیر به حدی بوده که نمایندگان کمپانی ناگزیر از کاهش قیمتها شده اند. ذکر این نکته لازم است که بخشی از صفحه های فهرست شده در آگهی زیر (مثل صفحه های قمرالملوک وزیری) متعلق به دومین سری از ضبطهای کمپانی بیضافون (بدافون) در تهران می باشد که دارای شماره قالبهای سری B092000 می باشند.

 

 

دیسکوگرافی سری اول صفحه های بیضافون (بدافون) فارسی ضبط شده در تهران

دیسکوگرافی حاضر به استناد مشاهده اصل صفحه های فهرست شده و به کمک کاتالوگ بخشی از صفحه های فارسی بیضافون تنظیم شده است و بیش از هشتاد درصد آثار این سری را دربرگرفته و کامل ترین فهرست ارائه شده تاکنون می باشد که مطمئنا با استفاده از اطلاعات اهل پژوهش و علاقمندان مباحث دیسکوگرافی فارسی، می تواند تکمیل شود. متاسفانه به جز نام هنرمند اصلی (خواننده یا نوازنده ساز سولو)، ندرتا اسامی سایر هنرمندان برروی لیبلها مشاهده می شود و این از ضعفهای اصلی این لیبل است و برخی از اسامی مثل اسم چهره گشا، نوازنده تار، در همراهی با ملوک خانم از کاتالوگ استخراج شده و بعید نیست نامی مستعار باشد.

    

 

شماره قالبهایی که معمولا برای ضبط به کشورهای دیگر ارسال می شده از نظم و ترتیب و در حقیقت نوعی سهمیه بندی برخوردار بوده و بهمین دلیل قالب شماره B090213 نباید نخستین قالب مورد استفاده باشد و شماره های B090211 یا B090201 گزینه های محتمل برای نخستین قالب مورد استفاده در ضبط این سری می باشند. اگر ضبط از شماره B090211 آغاز شده باشد تنها یک صفحه دوطرفه از ابتدای لیست شناخته نشده است که محتملا از آثار ادیب خوانساری باشد و اگر از شماره B090201 آغاز شده باشد این احتمال وجود دارد که مثل ضبط برخی از کمپانیهای دیگر در آن ایام، 5 یا 6 صفحه اول به ضبط قطعاتی از موسیقی نظامی اختصاص یافته باشد و به دلیل عدم تقاضا، فاقد تیراژ بالا و بازتولید بوده اند و در نتیجه، تاکنون نسخه ای از آنها مشاهده نشده است. همین احتمال را می توان برای قطعاتی از دسته قفقازی داد که هم در صفحه های پولیفون سال 1308 و هم در دومین سری ضبطهای فارسی بدافون، تعداد قابل توجهی از نخستین ضبطها را به خود اختصاص داده اند. فاصله B090262 تا B090267 نیز که سه صفحه می شود و مهمترین خلاء دیسکوگرافی زیر را تشکیل می دهد می تواند سه صفحه ای باشد که یا کمپانی به دلیلی از انتشار آن منصرف شده و یا در تیراژ اندک منتشر شده که هنوز نسخه ای از آن به دست نیامده است. احتمال وجود آثار سولوی بیشتری از ناصرعلی خان در بخشهای خالی فهرست نیز وجود دارد تا حداقل مشابه موسی خان معروفی و مرتضی خان محجوبی، اقلا سه صفخه تار سولو داشته باشند. یادآور می شود صفحه هایی که کد آنها به رنگ مشکی در مقابلشان نوشته شده، عینا دیده و مستندسازی شده اند و انطباق کدها با شماره قالبها، راهنمای خوبی برای پیش بینی آثار شناخته نشده است. 

 

ملاحظه code رنگ برچسب نوازندگان خواننده عنوان شماره کاتالوگ شماره قالب
B 81601-Iپارلوفون Each طلایی   ادیب خوانساری تو هیچ عهد- سه گاه B 090213 w B-090213
B 81601-IIپارلوفون Each طلایی   ادیب خوانساری گرم عذاب- زابل B 090214 w B-090214
  Eaci طلایی   ادیب خوانساری یغما من و بخت- مویه B 090215 w B-090215
  Eaci طلایی   ادیب خوانساری امروز ندارم- مخالف سه گاه B 090216 w B-090216
  Eacj طلایی   ادیب خوانساری ناچار هر کسی- ابوعطا B 090217 w B-090217
  Eacj طلایی   ادیب خوانساری نفس آرزو- حجاز B 090218 w B-090218
  Eack طلایی   ادیب خوانساری توانگران- ماهور B 090219 w B-090219
  Eack طلایی   ادیب خوانساری ترا چه غم- شکسته ماهور B 090220 w B-090220
  Eacl طلایی   ادیب خوانساری غلام همت- دلکش B 090221 w B-090221
  Eacl طلایی   ادیب خوانساری چه خوش است- عراق B 090222 w B-090222
  Eacm طلایی   ادیب خوانساری   B 090223 w B-090223
  Eacm طلایی   ادیب خوانساری   B 090224 w B-090224
  Eacn طلایی   ادیب خوانساری تو اگر صاحب- بیات ترک B 090225 w B-090225
  Eacn طلایی   ادیب خوانساری ندانم از من- شکسته ترک B 090226 w B-090226
  Eaco طلایی   ادیب خوانساری تیغ بر سر- افشار 1 B 090227 w B-090227
  Eaco طلایی   ادیب خوانساری تیغ بر سر- افشار 2 B 090228 w B-090228
  Eada طلایی مدرسه عالی موسیقی     B 090229 w B-090229
مدرسه عالی موسیقی Eadb طلایی مدرسه عالی موسیقی   بهار 2- افشار B 090230 w B-090230
مدرسه عالی موسیقی Eadc طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز حسن عهد 1- افشار B 090231 w B-090231
مدرسه عالی موسیقی Eadc طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز با تار آقای سنجری حسن عهد 2- افشار B 090232 w B-090232
مدرسه عالی موسیقی Eadd طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز موسم گل 1- سه گاه B 090233 w B-090233
مدرسه عالی موسیقی Eadd طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز موسم گل 2- سه گاه B 090234 w B-090234
مدرسه عالی موسیقی Eade طلایی مدرسه عالی موسیقی   پیش درآمد سه گاه B 090235 w B-090235
  Eaba طلایی   اباذری، محمدعلی خان مویت رها مکن- بیات اصفهان B 090236 w B-090236
  Eaba طلایی   اباذری، محمدعلی خان مشکن دلم- بیات راجع B 090237 w B-090237
  Eacp طلایی   ادیب خوانساری چه کس- شور B 090238 w B-090238
  Eacp طلایی   ادیب خوانساری همه عیب- حسینی B 090239 w B-090239
  Eabd طلایی   اباذری، محمدعلی خان خبر از عشق- بیات ترک B 090240 w B-090240
  Eabd طلایی   اباذری، محمدعلی خان من چنان عاشق- شکسته ترک B 090241 w B-090241
  Eacq طلایی   ادیب خوانساری چون ننالم- دشتی B 090242 w B-090242
  Eacq طلایی   ادیب خوانساری نبایستی از اول- غم انگیز B 090243 w B-090243
  Eacr طلایی   ادیب خوانساری کدامین ساعت- گیلکی B 090244 w B-090244
  Eacr طلایی   ادیب خوانساری شبی یاد- ساقی نامه- دشتی B 090245 w B-090245
    طلایی   اباذری، محمدعلی خان   B 090246 w B-090246
    طلایی       B 090247 w B-090247
    طلایی   مهین خانم تا شدم چتو B 090248 w B-090248
    طلایی   مهین خانم تو قوی پنجه B 090249 w B-090249
  Eabj طلایی   مهین خانم برغم چشم تو- بیات ترک B 090250 w B-090250
  Eabj طلایی   مهین خانم فروخت خرقه- فیلی B 090251 w B-090251
  Eabk طلایی   مهین خانم باز دل امشب 1- بیات اصفهان B 090252 w B-090252
  Eabk طلایی   مهین خانم باز دل امشب 2- بیات اصفهان B 090253 w B-090253
    طلایی   مهین خانم بروید ای حریفان- دشنی B 090254 w B-090254
    طلایی   مهین خانم دانم این ناله- افشاری B 090255 w B-090255
  Eacs طلایی   ادیب خوانساری گفنه خبر ندارد- دشتی B 090256 w B-090256
  Eacs طلایی   ادیب خوانساری باور مکن- عشاق B 090257 w B-090257
  Eabr طلایی   مرتضی خان پیانو سولو- افشاری B 090258 w B-090258
  Eabr طلایی   مرتضی خان پیانو سولو- افشاری عراق B 090259 w B-090259
  Eabs طلایی   مرتضی خان پیانو سولو- شور B 090260 w B-090260
  Eabs طلایی   مرتضی خان پیانو سولو- حسینی B 090261 w B-090261
    طلایی       B 090262 w B-090262
    طلایی       B 090263 w B-090263
    طلایی       B 090264 w B-090264
    طلایی       B 090265 w B-090265
    طلایی       B 090266 w B-090266
    طلایی       B 090267 w B-090267
  Dazi طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم یک امشبی 1- سه گاه ضربی B 090268 w B-090268
  Dazi طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم یک امشبی 2- سه گاه ضربی B 090269 w B-090269
مدرسه عالی موسیقی Eade طلایی مدرسه عالی موسیقی   رنگ سه گاه B 090270 w B-090270
مدرسه عالی موسیقی Eadf طلایی مدرسه عالی موسیقی   رنگ ماهور B 090271 w B-090271
مدرسه عالی موسیقی Eadf طلایی مدرسه عالی موسیقی   رنگ چهارگاه B 090272 w B-090272
مدرسه عالی موسیقی Eadg طلایی کلنل وزیری (تار)   حاضر باش B 090273 w B-090273
مدرسه عالی موسیقی Eadh طلایی مدرسه عالی موسیقی   صحبت دل 1- بیات ترک B 090274 w B-090274
مدرسه عالی موسیقی Eadh طلایی مدرسه عالی موسیقی   صحبت دل 2- بیات ترک B 090275 w B-090275
  Dazj طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ماه من- تصنیف افشار B 090276 w B-090276
  Dazj طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم کز عهد- تصنیف افشار B 090277 w B-090277
  Dazk طلایی   ملوک خانم عاشقی 1- تصنیف همایون B 090278 w B-090278
  Dazk طلایی     عاشقی 2- تصنیف همایون B 090279 w B-090279
    طلایی معروفی، موسی (تار)   سولو تار- شهناز B 090280 w B-090280
    طلایی معروفی، موسی (تار)   سولو تار- بیات کرد B 090281 w B-090281
    طلایی معروفی، موسی (تار)   سولو تار- همایون B 090282 w B-090282
    طلایی معروفی، موسی (تار)   سولو تار- بیداد B 090283 w B-090283
    طلایی       B 090284 w B-090284
    طلایی       B 090285 w B-090285
  Eacw طلایی   ادیب خوانساری امشب مگر- مخالف چهارگاه B 090286 w B-090286
  Eacw طلایی   ادیب خوانساری يك شب- منصوری B 090287 w B-090287
    طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم باد بهاری- تصنیف بیات ترک B 090288 w B-090288
    طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم می نوش- تصنیف بیات ترک B 090289 w B-090289
  Dazm طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم این باد بهاری 1- تصنیف دشتی B 090290 w B-090290
  Dazm طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم این باد بهاری 2- تصنیف دشتی B 090291 w B-090291
  Dazn طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم امیری باز مرغ چمن 1- تصنیف ماهور B 090292 w B-090292
  Dazn طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم امیری باز مرغ چمن 2- تصنیف ماهور B 090293 w B-090293
  Eacx طلایی   ادیب خوانساری خفتن عاشق- نوا B 090294 w B-090294
  Eacx طلایی   ادیب خوانساری خوشتر از- شاه خطائی B 090295 w B-090295
  Eacy طلایی   ادیب خوانساری   B 090296 w B-090296
  Eacy طلایی   ادیب خوانساری   B 090297 w B-090297
  Eacz طلایی   ادیب خوانساری نبایستی ز اول- شونی B 090298 w B-090298
  Eacz طلایی   ادیب خوانساری زلف بر باد- بیات کرد B 090299 w B-090299
  Eabe طلایی   اباذری، محمدعلی خان بگرست آنکه- افشاری B 090300 w B-090300
  Eabe طلایی   اباذری، محمدعلی خان دوشم بقاصدی- عراق B 090301 w B-090301
  Eabf طلایی   اباذری، محمدعلی خان مرا دو دیده- سه گاه B 090302 w B-090302
  Eabf طلایی   اباذری، محمدعلی خان تو هیچ عهد- مخالف سه گاه B 090303 w B-090303
  Eabg طلایی   اباذری، محمدعلی خان بخت جوان- همایون B 090304 w B-090304
  Eabg طلایی   اباذری، محمدعلی خان گوشه گرفتن- بیداد B 090305 w B-090305
    طلایی       B 090306 w B-090306
مدرسه عالی موسیقی Eadi طلایی کلنل وزیری (تار)   بداهه سرائی- چهارگاه B 090307 w B-090307
مدرسه عالی موسیقی Eadj طلایی کلنل وزیری (تار)   بندباز 1- ماهور B 090308 w B-090308
مدرسه عالی موسیقی Eadj طلایی کلنل وزیری (تار)   بندباز 2- ماهور B 090309 w B-090309
مدرسه عالی موسیقی Eadk طلایی مدرسه عالی موسیقی   جور فلک 1- بیات اصفهان B 090310 w B-090310
مدرسه عالی موسیقی Eadk طلایی مدرسه عالی موسیقی   جور فلک 2- بیات اصفهان B 090311 w B-090311
مدرسه عالی موسیقی Eadl طلایی مدرسه عالی موسیقی   کنار گلزار 1- نوا B 090312 w B-090312
مدرسه عالی موسیقی Eadl طلایی مدرسه عالی موسیقی   کنار گلزار 2- نوا B 090313 w B-090313
مدرسه عالی موسیقی Eadm طلایی مدرسه عالی موسیقی   بنده عشق 1- ماهور B 090314 w B-090314
مدرسه عالی موسیقی Eadm طلایی مدرسه عالی موسیقی   بنده عشق 2- ماهور B 090315 w B-090315
مدرسه عالی موسیقی Eadn طلایی مدرسه عالی موسیقی   مارش حرکت- اورکستر کر و آواز B 090316 w B-090316
مدرسه عالی موسیقی Eadn طلایی مدرسه عالی موسیقی   مارش اصفهان- اورکستر B 090317 w B-090317
مدرسه عالی موسیقی Eado طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز دوست 1- اورکستر آواز B 090318 w B-090318
مدرسه عالی موسیقی Eado طلایی مدرسه عالی موسیقی روح انگیز دوست 2- اورکستر آواز B 090319 w B-090319
مدرسه عالی موسیقی Eadp طلایی مدرسه عالی موسیقی   ای وطن- ارکستر ویلن سلو آقای صبا B 090320 w B-090320
مدرسه عالی موسیقی Eadp طلایی مدرسه عالی موسیقی

ویلن سولوی صبا

رنگ دشتی B 090321 w B-090321
  Dazo طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم بهنگام گل 1- تصنیف چهارگاه B 090322 w B-090322
  Dazo طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم بهنگام گل 2- تصنیف چهارگاه B 090323 w B-090323
  Dazp طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم بهار است 1- تصنیف سه گاه B 090324 w B-090324
  Dazp طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم بهار است 2- تصنیف سه گاه B 090325 w B-090325
  Dazq طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم امیری مرغ بیدل 1- تصنیف چهارگاه B 090326 w B-090326
  Dazq طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم امیری مرغ بیدل 2- تصنیف چهارگاه B 090327 w B-090327
  Eada طلایی   ادیب خوانساری دختر سلطان دمشق- تصنیف ابوعطا- 1 B 090328 w B-090328
  Eada طلایی   ادیب خوانساری دختر سلطان دمشق- تصنیف ابوعطا- 2 B 090329 w B-090329
  Dazr طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم موسم گل 1- تصنیف دشتی B 090330 w B-090330
  Dazr طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم موسم گل 2- تصنیف دشتی B 090331 w B-090331
  Dazs طلایی   ملوک خانم بخت جوان 1- آواز اصفهان B 090332 w B-090332
  Dazs طلایی   ملوک خانم بخت جوان 2- آواز اصفهان B 090333 w B-090333
  Dazt طلایی   ملوک خانم داستان شب 1- دشتی B 090334 w B-090334
  Dazt طلایی   ملوک خانم داستان شب 2- دشتی B 090335 w B-090335
  Dazu طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ای بدام تو 1- تصنیف اصفهان B 090336 w B-090336
  Dazu طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ای بدام تو 2- تصنیف اصفهان B 090337 w B-090337
مدرسه عالی موسیقی Eadb طلایی مدرسه عالی موسیقی   بهار 1- افشار B 090338 w B-090338
مدرسه عالی موسیقی Eadg طلایی کلنل وزیری (تار)   بداهه سرائی- تار تنها B 090339 w B-090339
مدرسه عالی موسیقی Eadi طلایی کلنل وزیری (تار)   دخترک ژولیده- چهارگاه B 090340 w B-090340
  Eacb طلایی   مادام گاسپاریان بارتر بارو- اوپرا آنوش B 090341 w B-090341
  Eacb طلایی   مادام گاسپاریان ای جو گیرد- اوپرا آنوش B 090342 w B-090342
  Eacc طلایی   مادام گاسپاریان سیرواخ جنیگ- اوپرا آنوش B 090343 w B-090343
  Eacc طلایی   مادام گاسپاریان عثمان اورین- اوپرا آنوش B 090344 w B-090344
  Eacd طلایی   مادام گاسپاریان سیرون گارون- پیانو B 090345 w B-090345
  Eacd طلایی   مادام گاسپاریان سیرات سی- پیانو B 090346 w B-090346
  Eace طلایی   مادام گاسپاریان سافو اتشار B 090347 w B-090347
  Eace طلایی   مادام گاسپاریان اخ الیم جمین B 090348 w B-090348
  Eacf طلایی   مادام گاسپاریان لیلی مجنون- لیلی B 090349 w B-090349
    طلایی   مادام گاسپاریان مانکیک B 090350 w B-090350
    طلایی   مادام گاسپاریان کو یر لسیم B 090351 w B-090351
  Dazv طلایی   ملوک خانم شکست عهد 1- آواز ماهور B 090352 w B-090352
  Dazv طلایی   ملوک خانم شکست عهد 2- آواز ماهور B 090353 w B-090353
  Dazw طلایی   ملوک خانم تطاولی که تو کردی- دلکش B 090354 w B-090354
  Dazw طلایی   ملوک خانم بخنده گفت- عراق B 090355 w B-090355
  Dazx طلایی   ملوک خانم فاش میگویم- سه گاه B 090356 w B-090356
  Dazx طلایی   ملوک خانم کوکب بخت- مخالف سه گاه B 090357 w B-090357
  Eacf طلایی   مادام گاسپاریان همبرسون ییلاه- فیشاک B 090358 w B-090358
    طلایی   مادام بلانش اخی دلم B 090359 w B-090359
    طلایی   مادام بلانش قنطو صباحی B 090360 w B-090360
  Eads طلایی   مادام بلانش طرابزندن- لاز B 090361 w B-090361
  Eads طلایی   مادام بلانش امینام لورکه لورکه- کردی B 090362 w B-090362
    طلایی ناصرعلی خان (تار)   سولو تار 1- بیات ترک B 090363 w B-090363
    طلایی ناصرعلی خان (تار)   سولو تار 2- بیات ترک B 090364 w B-090364
  Eabu طلایی   ماهرخ خانم گفتمش 1- بیات ترک B 090365 w B-090365
  Eabu طلایی   ماهرخ خانم گفتمش 2- بیات ترک B 090366 w B-090366
  Eadw طلایی   مادام بلانش افایم سویرم- زیبقلی B 090367 w B-090367
    طلایی   زهرا خانم عندلیب قصه لیلی 1- گریلی ضربی B 090368 w B-090368
    طلایی   زهرا خانم عندلیب قصه لیلی 2- گریلی ضربی B 090369 w B-090369
    طلایی   زهرا خانم عندلیب فریاد 1- بیات اصفهان B 090370 w B-090370
    طلایی   زهرا خانم عندلیب فریاد 2- بیات اصفهان B 090371 w B-090371
    طلایی   زهرا خانم عندلیب یا راهب 1- بیات ترک B 090372 w B-090372
    طلایی   زهرا خانم عندلیب یا راهب 2- بیات ترک B 090373 w B-090373
    طلایی   زهرا خانم عندلیب ما از تو 1- مخالف سه گاه B 090374 w B-090374
    طلایی   زهرا خانم عندلیب ما از تو 2- مخالف سه گاه B 090375 w B-090375
    طلایی       B 090376 w B-090376
    طلایی       B 090377 w B-090377
آسوری؟؟ Eabz طلایی   مادام سوبرو تفانایا فوت مشیتسا- یمشک B 090378 w B-090378
آسوری؟؟ Eabz طلایی   مادام سوبرو تفانایا میجدو نیایون- جافورونوف B 090379 w B-090379
آسوری؟؟   طلایی   مادام سوبرو تفانایا یالوبلو- تابیا B 090380 w B-090380
آسوری؟؟   طلایی   مادام سوبرو تفانایا او متشکله- گادا B 090381 w B-090381
تركی- كردی؟؟ Eadu طلایی   مادام بلانش سنكلله كول احسان كاسی كر B 090382 w B-090382
تركی- كردی؟؟ Eadu طلایی   مادام بلانش اخی دارم قنطو صباحی B 090383 w B-090383
  Dazy طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ز مرغ سحر1- تصنیف همایون B 090384 w B-090384
  Dazy طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ز مرغ سحر2- تصنیف همایون B 090385 w B-090385
  Dazz طلایی   ملوک خانم نرفت تا تو 1- آواز بیات ترک B 090386 w B-090386
  Dazz طلایی   ملوک خانم نرفت تا تو 2- آواز بیات ترک B 090387 w B-090387
    طلایی       B 090388 w B-090388
  Eadw طلایی   مادام بلانش هلیلویا- ترک B 090389 w B-090389
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان ده کنا کاراب B 090390 w B-090390
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان بس سیروم B 090391 w B-090391
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان باجانوم 1 B 090392 w B-090392
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان باجانوم 2 B 090393 w B-090393
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان اهیترا B 090394 w B-090394
ارمنی   طلایی   سیرانوش گورگیان کیچ سیم- بلیک B 090395 w B-090395
  Eaba طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ای فتنه1- تصنیف ابوعطا B 090396 w B-090396
  Eaba طلایی چهره گشا (تار) ملوک خانم ای فتنه2- تصنیف ابوعطا B 090397 w B-090397
  Eabb طلایی   ملوک خانم بخواب خوش 1- آواز افشار B 090398 w B-090398
  Eabb طلایی   ملوک خانم بخواب خوش 2- قرائين رهاب B 090399 w B-090399
    طلایی       B 090400 w B-090400
            B 090401 w B-090401
ترکی؟؟ Eady طلایی   مادام بلانش قهوی لری- عجم عشرانی B 090402 w B-090402
            B 090403 w B-090403
ترکی؟؟ Eady طلایی   مادام بلانش یکی موده- عجم عشرانی B 090404 w B-090404
لیبل: ملوک خانم و مدام بلانش Eadq طلایی   مادام بلانش جفتلی رقص B 090405 w B-090405
لیبل: ملوک خانم و مدام بلانش Eadq طلایی   ملوک خانم شد سر شکوه ما- همایون B 090406 w B-090406

 

کاتالوگ های سری اول صفحه های فارسی بیضافون (بدافون)

کاتالوگ های صفحه های فارسی بیضافون بسیار کمیاب می باشند و تنها کاتالوگ بخشی از صفحه های سری اول در اختیار نگارنده می باشد که پس از ضبط و انتشار صفحه های سری دوم با لیبل پارلوفون منتشر شده است که به ظن قوی سال انتشار آن باید 1931 یا 1932 میلادی (سال1310 یا 1311 شمسی) باشد. انتشار این کاتالوگ 16 صفحه ای توسط کمپانی آغاسی که نمایندگی وقت آنها را به عهده داشته، صورت گرفته است و بخش اعظم آن را اشعار صفحه های ملوک خانم ضرابی کاشانی تشکیل می دهد. در سال 1935 میلادی (1314 شمسی) نیز یک آگهی یک برگی روی کاغذ الوان نازک توسط شرکت آغاسی، به نمایندگی از اصلی ترین کمپانی و لیبل متعلق به کارل لیندشتروم یعنی ادئون منتشر شده که علاوه بر تبلیغ برخی محصولات ادئون، خبر کاهش قیمت صفحه های گرامافون، با لیبلهای بیضافون و پارلوفون را نیز اعلام نموده و تصویر قسمتی از آن، در بخشهای قبلی درج شده است.

 

سایر مطالب مرتبط:

دیسکوگرافی استاد ادیب خوانساری

ماهرخ خانم کیست؟

اولین صفحه آسوری

حسین خان طهرانی کیست؟

فهرستی از اولین صفحه های سنگی فارسی بدافون